เพื่อประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) โดยมุ่งเน้นทางด้านการ วางระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล และ ระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายข้อมูล ให้กับหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา และกลุ่มโรงพยาบาล

บริษัทฯ มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญ พร้อมด้วยพันธมิตรและคู่ค้าทางธุรกิจที่มีผลิตภัณฑ์ระดับแนวหน้า จึงมีความพร้อมที่จะให้บริการแก่ลูกค้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบและ รับเหมาวางระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร (System Integration) การพัฒนาโปรแกรมระบบงาน ต่างๆ (Application Implementation and Customization) และ การบริการด้านบำรุงรักษาระบบ (Maintenance Services)